$-ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ-G

Σε πολλές περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου επιλέγει να μας αναθέσει απευθείας το έργο και να συνεργαστούμε μαζί, ώστε να δώσουμε μορφή σε αυτό που ονειρεύεται. Η στενή συνεργασία με τον πελάτη και η αμεσότητα του feedback είναι που κάνουν αυτές τις αναθέσεις πολύ δημιουργικές, και οδηγούν σε σπουδαία αποτελέσματα.

Και εδώ, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις αναθέσεων ή συνεργασιών, η ομάδα της Metalaxi ξεκινά συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου, το αρχιτεκτονικό περιβάλλον και τις ιδέες του πελάτη. Έχοντας ολοκληρωμένη αντίληψη του στόχου, προχωράμε στο σχεδιασμό της πρότασης, την οποία συζητάμε και τελειοποιούμε μαζί με τον πελάτη. Στο στάδιο της κατασκευής αναλαμβάνουμε όλα τα θέματα του συντονισμού, της τοποθέτησης, του ποιοτικού ελέγχου κλπ. ώστε ο πελάτης να μην απασχοληθεί καθόλου από αυτά. Γρήγορα, ουσιαστικά και αποτελεσματικά, σχεδιάζουμε και τοποθετούμε τα προϊόντα που αναβαθμίζουν το χώρο και τον κάνουν ακριβώς αυτό που θέλει ο ιδιοκτήτης του.