ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-1

Όλοι στην ομάδα της Metalaxi επιδιώκουμε και απολαμβάνουμε τη συνεργασία με αρχιτέκτονες, διακοσμητές και κατασκευαστές, καθώς ο ρόλος μας είναι να σχεδιάζουμε γι αυτούς τα προϊόντα που υλοποιούν το όραμά τους ή να συμμετέχουμε δημιουργικά στην ομάδα σχεδιασμού και κατασκευής.

Η εμπειρία μας σε μεγάλα έργα, ως βασικοί υπεργολάβοι ή ως επιβλέποντες, μας επιτρέπει να εργαζόμαστε σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα που ταιριάζουν σε εργολαβίες κλίμακας.

Στην METALAXI, υλοποιούμε κάθε σχέδιο με ευελιξία και άμεση ανταπόκριση μέσα στον προϋπολογισμό και στο χρονοδιάγραμμα. Οι έμπειροι Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί της ομάδας μας αξιολογούν το project που τους ανατίθεται και συνεργάζονται για την επιλογή των καλύτερων μεθόδων εφαρμογής και υλικών, ποιότητας και αισθητικής.

Για κάθε νέο έργο, ορίζεται ο μηχανικός από την ομάδα μας, που θα αναλάβει το συντονισμό και τη γενική εποπτεία. Στη συνέχεια, λαμβάνουμε οδηγίες και κατευθύνσεις από τους αρχιτέκτονες του έργου, προκειμένου να προχωρήσουμε στο  σχεδιασμό του project.

Στο επόμενο στάδιο, γίνεται η επιμέτρηση του έργου από δικό μας τεχνικό team- με την εξαίρεση περιπτώσεων που είναι αρκετά απλές, ώστε να αρκούν τα σχέδια σφραγισμένα από το μηχανικό.  Από κει και πέρα, επεξεργαζόμαστε τα σχέδια και εκπονούμε τη μελέτη, την οποία συζητάμε και διαμορφώνουμε στην τελική της μορφή με τη συνεργασία του αρχιτέκτονα, πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή.

Στην φάση της κατασκευής, προκειμένου να διευκολύνουμε την οργάνωση του έργου, έχουμε εναλλακτικές πρακτικές:

  • Καθοδηγούμε με αναλυτικές οδηγίες το συνεργείο που ορίζεται από τον κατασκευαστή του έργου ώστε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση.
  • Εργοδηγός της Metalaxi συνεργάζεται με το συνεργείο που ορίζεται από τον κατασκευαστεί προκειμένου να επιβλέψει την κατασκευή μέχρι την ολοκλήρωσή της.
  • Αναλαμβάνουμε  εξ’ ολοκλήρου την τοποθέτηση από το εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας, μια πρακτική που προτείνουμε ειδικά όταν το έργο έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας.