$-Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ-G

Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, υψηλών προδιαγραφών αρχιτεκτονικά μοντέλα και άψογο συντονισμό μεταξύ σχεδιασμού, παραγωγής και εργοταξίου. Αυτό μας έμαθε η εμπειρία μας στην ALPHA CONSTRUCTION  και με αυτό το στόχο δημιουργήθηκε η METALAXI. Ως μια ομάδα δημιουργική με επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους, επενδύουμε στην εκπαίδευση και την ανταλλαγή γνώσεων, με σκοπό να δημιουργούμε συνέργειες που φαίνονται στην ποιότητα των έργων που παραδίδουμε.

Δουλεύοντας σε ένα χώρο «ζωντανό», όπως αυτός της αρχιτεκτονικής πειραματιζόμαστε διαρκώς με νέες τεχνικές και υλικά, ενθαρρύνουμε την καινοτόμα σκέψη και επιβραβεύουμε την τόλμη και τη φαντασία στα έργα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Μ’ αυτή τη νοοτροπία καταφέραμε να ανοίξουμε νέους ορίζοντες στα αρχιτεκτονικά προϊόντα, να συνάψουμε και να διατηρήσουμε σημαντικές συνεργασίες,  να αναλάβουμε και να διεκπεραιώσουμε στην εντέλεια μεγάλα έργα τόσο στην Ελλάδα όσο κι έξω από αυτή.

Νίκος Κατάρας, Πρόεδρος και CEO

Ο Νίκος Κατάρας, εμπνευστής και επικεφαλής της METALAXI, είναι πολιτικός μηχανικός με μεγάλη εμπειρία σε σημαντικά έργα στο ευρύτερο κατασκευαστικό φάσμα, καθώς είναι ιδιοκτήτης των εταιρειών ALPHA CONSTRUCTION SA, ARCO CONSTRUCTION SA, METALAXI SA,  KATARAS BRΙDGES CONSTRUCTION και KATARAS REAL ESTATE- οι οποίες συνθέτουν τον όμιλο SCENA.

Ως υπεύθυνος για τη στρατηγική των επιχειρήσεων, εμπλέκεται ενεργά με τα έργα και προωθεί πρακτικές και πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν τη σχεδιαστική αρτιότητα, τη τεχνική αριστεία και, τελικά, την ικανοποίηση των πελατών. Απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει εργαστεί ως project manager (1991-2001) σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα (δημόσια κτήρια, ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, γέφυρες και οδικά δίκτυα) και έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες και σχεδιαστές. Το 2001 ίδρυσε την κατασκευαστική εταιρεία Alpha Constructions Α.Ε. με στόχο την ανάπτυξη στην Κρήτη. Στην πορεία, ίδρυσε και άλλες εταιρείες, με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει σημαντικό κεφάλαιο σε καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και ευρείες γνώσεις. Με αυτά τα εφόδια, και με πάθος για την τελειότητα, ο Νίκος Κατάρας και η ομάδα της Metalaxi, δημιουργούν προϊόντα και λύσεις που αναβαθμίζουν χώρους και ζωές.