Αν ισχύει ότι οραματιστής είναι αυτός που κοιτάζει ό,τι όλοι, αλλά βλέπει ό,τι κανείς, τότε είμαστε οραματιστές της αρχιτεκτονικής και οι προσόψεις είναι το μέσο μας.

Η πιο μικρή, ριζική αλλαγή, που κάνει το παλιό καινούργιο, το προβλέψιμο ξεχωριστό, το κτίριο έργο τέχνης. Μια εξωτερική ανακαίνιση που ανανεώνει συνολικά την εικόνα του χώρου, αναζωογονεί στην αίσθηση που αυτός αποπνέει και αποδεδειγμένα επιφέρει τα πιο δραστικά αποτελέσματα από οποιαδήποτε άλλης μορφής παρέμβαση.
Όταν μιλάμε για προσόψεις, αναφερόμαστε σε όλο το εύρος των παρεμβάσεων στο κέλυφος του κτιρίου με στόχο τη «μεταμόρφωσή» του, με χρήση σύγχρονων – και συχνά απρόβλεπτων –  υλικών, όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, ορθομαρμαρώσεις, υαλοπίνακες, μεταλλικές ράβδοι, και κυρίως, διάτρητων πάνελ αλουμινίου.

Σκοπός της πρόσοψης δεν είναι να καλύψει, αλλά να αναδείξει τη δυναμική του χώρου, να προσθέσει μια νέα διάσταση στο κτίριο και- κατά συνέπεια- την επιχείρηση.

Σε ένα τοπίο συνηθισμένο, προβλέψιμο και βαρετό, ένα μοτίβο, ολοκληρωτικό ή επαναλαμβανόμενο, αποτελεί δήλωση διαφορετικότητας, έκφραση δημιουργικότητας, σφραγίδα καινοτομίας.

Ως έργο, είναι απαιτητικό, καθώς επιτάσσει υψηλή τεχνογνωσία σε επίπεδο σχεδιασμού, κατασκευής, εφαρμογής και τοποθέτησης. Η εμπεριστατωμένη γνώση της ομάδας της Metalaxi στα παραπάνω σε συνδυασμό με την εξειδίκευσή μας στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, μας επιτρέπει να σφυρηλατήσουμε πάνω στα υλικά που χρησιμοποιούμε το όραμα των αρχιτεκτόνων και των επιχειρηματιών και να δώσουμε μια νέα ζωή, σε κάθε κτίριο.

Αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες των πάνελ αλουμινίου, μπορούμε να παράξουμε μοτίβα κατάλληλα να επικοινωνήσουν το μήνυμα της επιχείρησης, από το λογότυπο και το σύμβολό της, μέχρι αφηρημένα ελικοειδή σχέδια, κοχύλια κλπ.

Χάρη στην ολιστική μας προσέγγιση, δε βλέπουμε το έργο σαν ένα σύνολο τεχνικών προδιαγραφών, αλλά σαν αισθητική πρόσκληση προς τον επισκέπτη, ο φωτισμός, η γεωγραφική θέση, η απόσταση από το μάτι του παρατηρητή, είναι οι λεπτομέρειες που λαμβάνονται υπόψιν και απογειώνουν το τελικό αποτέλεσμα.
Αν λοιπόν, κάθε κτίριο λέει μια ιστορία, αυτή που λέει το δικό σας ποια είναι; Της τυποποιημένης κοινοτυπίας ή της δυναμικής διαφορετικότητας; Επιλέξτε και δώστε φωνή στο κτίριο σας.