$-ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-G

Η εμπειρία και οι γνώσεις μας, μας επιτρέπουν να συνεργαζόμαστε εξαιρετικά με αρχιτέκτονες, διακοσμητές και κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς κατανοούμε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους από πρώτο χέρι. Γι αυτό και έχουμε ήδη αναπτύξει ένα πλούσιο portfolio συνεργασιών με τις μεγαλύτερες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές φίρμες, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Είτε πρόκειται για ολοκληρωμένα έργα, είτε για τμηματικές εργολαβίες -από την μελέτη έως την κατασκευή- εφαρμόζουμε εξειδικευμένες πρακτικές που επιτρέπουν να κατανοήσουμε πλήρως και σε λεπτομέρεια όλες τις επί μέρους κατασκευαστικές φάσεις, τη χρονική και τεχνική συμβατότητα αυτών και τις ειδικές απαιτήσεις. Με αυτή την αντίληψη, συντονίζουμε τα εμπλεκόμενα συνεργεία και οργανώνουμε τη σύνθεση των δομικών στοιχείων και κατασκευών με άριστο αποτέλεσμα.

Επειδή πρεσβεύουμε ότι «life is in the details», ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στα τελειώματα, το φινίρισμα, τις ασυνήθεις τεχνικές ευστάθειας και στήριξης διαφόρων αρχιτεκτονικών στοιχείων, σε ένα παιχνίδι με τους κανόνες της γεωμετρίας, της μηχανικής και της οπτικής. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε μεταλλάσσονται και προσαρμόζονται διαρκώς, πρωτοτυπούν σε έμπνευση και εφαρμογή και προκαλούν την διερευνητική ματιά του έμπειρου τεχνικού.

Συχνά τα μοντέλα μας σχεδιάζονται και στήνονται συνδυασμένα με κατάλληλο φωτισμό ανάδειξης που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νυχτερινή εικόνα της κατασκευής, ενώ ταυτόχρονα υποκρύπτουν οπτικές τεχνικές και στατικές απαντήσεις.